۱۶ ۱۳۹۶ / ۰۶

اشتباهات رایج در طرح کسب و کار

Tags: , , , |

صرف‌نظر از نوع طرح کسب و کار، چند قاعده اصلی وجود دارد که در مورد همه‌ی آن‌ها صادق است. از این اشتباهات رایج بر حذر باشید تا طرح کسب و کار شما از شانس بهتری برای تأمین مالی و موفقیت برخوردار گردد. در ادامه با هورموند همراه شوید تا به بررسی 7 اشتباه رایج در طرح کسب و کار بپردازیم؛ مثل یک غیرحرفه‌ای عمل نکنید – [...]

۱۳ ۱۳۹۶ / ۰۶

انواع طرح کسب و کار

Tags: , , , |

طرح‌های کسب و کار را می‌توان به اشکال گوناگونی تهیه کرد. درواقع به‌اندازه‌ی کسب و کارها می‌توان طرح‌های مختلف نوشت و یک فرصت غالب یا محتوایی که همه موارد را پوشش دهد وجود ندارد. انواع دیگر طرح‌های کسب و کار از قبیل طرح‌های استراتژیک، طرح‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های گسترش کسب و کار، طرح‌های عملیاتی، برنامه‌های س [...]

۲۵ ۱۳۹۶ / ۰۴

نقش مارکتینگ در کسب و کار کوچک

Tags: , , , |

مارکترها توصیه می کنند که مارکتینگ در سطح کل سازمان و کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد، اما مارکتینگ در کسب و کار کوچک و متوسط بیشتر با روش های کارآفرینانه سروکار دارد تا روش های متداول. همان طور که اغلب کارآفرینان به مارکتینگ به عنوان فعالیتی فراگیر نگاه می کنند. چیزی که کارآفرینان به دنبال آن هستند مارکتینگ [...]

۲۳ ۱۳۹۶ / ۰۴

نشانه های یک کارآفرین

Tags: , , , , |

داشتن یک ایده حماسی نمی تواند شما را به یک کارآفرین موفق تبدیل کند. چالش واقعی شروع کسب و کار نیست بلکه راز موفقیت در ماندگاری است. ایجاد یک کسب و کار نوپا سختی های خودش را دارد، اما اگر شما رویاهای خود را دنبال نکنید هرگز نمی فهمید که آیا فرصتی برای موفقیت وجود دارد و یا نه. رویاها تمام دارایی مان هستند و با [...]

۲۱ ۱۳۹۶ / ۰۴

عناصر خلاقیت

Tags: , , , |

خلاقیت به عبارت خیلی ساده همان حل مسئله با شیوه ای نو و متفاوت است. فرد با روبه رو شدن با مسئله، به دنبال جواب، راه حل و تصمیم مناسب است. در ادامه به بیان عناصر خلاقیت می پردازیم؛ اگر افراد را مورد مقایسه قرار دهیم کدام یک از آن ها را خلاق تر معرفی می کنیم؟ احتمالا فردی که بتواند ایده های فراوان و زیاد در یک [...]

۲۱ ۱۳۹۶ / ۰۴

فرآیند خلاقیت و کارآفرینی

Tags: , , , , |

خلاقیت به عبارت خیلی ساده همان حل مسئله با شیوه ای نو و متفاوت است. فرد با روبه رو شدن با مسئله، به دنبال جواب، راه حل و تصمیم مناسب است. اگر براساس تجربه ها و دانسته ها جواب مسئله ای روشن و بدیهی باشد سریع تصمیم می گیرد. اگر مسئله کمی پیچیده باشد سعی می کند از منطق و استدلال، جمع آوری اطلاعات حل کند. در این [...]