۱۰ روش برای تقویت خلاقیت در کسب و کار

۱۰ روش برای تقویت خلاقیت در کسب و کار

خلاقیت تابع فرآیندها و دخالت های خاصی است که مدیران می‌توانند به منظور تضمین این که هدف‌های کوتاه مدت و دوگانه اندیشه های نوآورانه و واقعیت‌های کسب و کار، در حالت تعادل نگه داشته می‌شوند، از آن بهره گیرند. در ادامه با هورموند همراه شوید تا به بیان ده روش برای تقویت...
اشتباهات رایج در طرح کسب و کار

اشتباهات رایج در طرح کسب و کار

صرف‌نظر از نوع طرح کسب و کار، چند قاعده اصلی وجود دارد که در مورد همه‌ی آن‌ها صادق است. از این اشتباهات رایج بر حذر باشید تا طرح کسب و کار شما از شانس بهتری برای تأمین مالی و موفقیت برخوردار گردد. در ادامه با هورموند همراه شوید تا به بررسی ۷ اشتباه رایج در طرح کسب و...
انواع طرح کسب و کار

انواع طرح کسب و کار

طرح‌های کسب و کار را می‌توان به اشکال گوناگونی تهیه کرد. درواقع به‌اندازه‌ی کسب و کارها می‌توان طرح‌های مختلف نوشت و یک فرصت غالب یا محتوایی که همه موارد را پوشش دهد وجود ندارد. انواع دیگر طرح‌های کسب و کار از قبیل طرح‌های استراتژیک، طرح‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های...
نقش مارکتینگ در کسب و کار کوچک

نقش مارکتینگ در کسب و کار کوچک

مارکترها توصیه می کنند که مارکتینگ در سطح کل سازمان و کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد، اما مارکتینگ در کسب و کار کوچک و متوسط بیشتر با روش های کارآفرینانه سروکار دارد تا روش های متداول. همان طور که اغلب کارآفرینان به مارکتینگ به عنوان فعالیتی فراگیر نگاه می کنند....
نشانه های یک کارآفرین

نشانه های یک کارآفرین

داشتن یک ایده حماسی نمی تواند شما را به یک کارآفرین موفق تبدیل کند. چالش واقعی شروع کسب و کار نیست بلکه راز موفقیت در ماندگاری است. ایجاد یک کسب و کار نوپا سختی های خودش را دارد، اما اگر شما رویاهای خود را دنبال نکنید هرگز نمی فهمید که آیا فرصتی برای موفقیت وجود دارد...
عناصر خلاقیت

عناصر خلاقیت

خلاقیت به عبارت خیلی ساده همان حل مسئله با شیوه ای نو و متفاوت است. فرد با روبه رو شدن با مسئله، به دنبال جواب، راه حل و تصمیم مناسب است. در ادامه به بیان عناصر خلاقیت می پردازیم؛ اگر افراد را مورد مقایسه قرار دهیم کدام یک از آن ها را خلاق تر معرفی می کنیم؟ احتمالا...
فرآیند خلاقیت و کارآفرینی

فرآیند خلاقیت و کارآفرینی

خلاقیت به عبارت خیلی ساده همان حل مسئله با شیوه ای نو و متفاوت است. فرد با روبه رو شدن با مسئله، به دنبال جواب، راه حل و تصمیم مناسب است. اگر براساس تجربه ها و دانسته ها جواب مسئله ای روشن و بدیهی باشد سریع تصمیم می گیرد. اگر مسئله کمی پیچیده باشد سعی می کند از منطق و...
۷ معیار برای انتخاب یک اسم خوب

۷ معیار برای انتخاب یک اسم خوب

در این پست قصد داریم به بیان شاخص ها و معیارهای انتخاب یک اسم خوب برای محصول، شرکت، سایت، مارک و برند بپردازیم، با هورموند همراه شوید؛ تمایز. آیا اسم در میان انبوه اسامی مختلف، به ویژه در میان اسامی دیگر در طبقه خود برجسته و متمایز است؟ آیا در متن و نطق عادی به راحتی...
بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار و یا تابلوی مدل کسب و کار (Business Model Canvas)، زبانی مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر مدل های کسب و کار می باشد. اگر بخواهیم مدل کسب و کار را تعریف کنیم باید بگوییم که مدل کسب و کار، منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را...
۲۵ اصل برای کسب و کار بی همتا

۲۵ اصل برای کسب و کار بی همتا

یکی از مشکلات عمده جهان این است که فقر را در آگاهی اش جای داده است. بیشتر آدمیان و بیشتر جهانیان فکر می کنند پول کافی در بساط نیست، اما برخلاف باور آنها پول بسیار وجود دارد اگر بدانیم چگونه آن را متجلی سازیم. با دارایی و دانایی و خلاقیت می توان بیشتر مسائل عمده یی را...