02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

نحوه تدوین استراتژی رقابتی کسب و کار

مهم‌ترین رویکرد یک کسب و کار استراتژیک، برنامه‌ریزی جهت مزیت رقابتی بلندمدت آن کسب و کار در محیط بازار می‌باشد. مزیت رقابتی پایدار به یک شرکت امکان می‌دهد تعداد کافی مشتریانی را جذب کند که کالا و خدمات شرکت را به‌صورت پایدار به سایر شرکت‌ها ترجیح دهند. این تقاضای...
اهمیت تفکر مدیریتی مدیران

اهمیت تفکر مدیریتی مدیران

مدیران باید تصمیماتی کلیدی درباره استراتژی مناسب کسب و کار برای پیگیری توسط شرکت یا واحد کسب و کار خود بگیرند، و همچنین باید تصمیماتی درباره منابع و توانایی هایی بگیرند که برای پیاده سازی این استراتژی ها و حفظ مزیت رقابتی مورد نیاز خواهند بود. مدیران این تصمیمات مهم...
7 راهکار موثر برای مدیران توسعه‌ کسب و کار

7 راهکار موثر برای مدیران توسعه‌ کسب و کار

کسب و کارها نیازمند اتخاذ تدابیر و اصول متمایزی در راهبری کسب و کار خود هستند تا بتوانند قدرت رقابتی خود را در بازارهای موجود در دهکده جهانی حفظ کنند؛ این نیاز برای کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر ایده بیش‌ازپیش احساس می‌شود. در دنیای امروزی روند توسعه‌ کسب و کار دائماً...
اهمیت مدیریت ارشد مارکتینگ

اهمیت مدیریت ارشد مارکتینگ

پویایی در محیط کسب‌وکار به دلیل رکود یا رشد اقتصادی، موجب رقابت شدید، جهانی‌شدن، ادغام‌ها و اکتساب‌ها و تولید سریع می‌شود و نوآوری‌های فنّاورانه، توانایی مدیران برتر را در جهت‌دهی و پاسخ دقیق به بازار به چالش می‌کشاند. به عبارتی نقش یک مدیر برای پاسخ به تغییرات بازار...
نحوه پرداخت دستمزد نیروی فروش

نحوه پرداخت دستمزد نیروی فروش

محاسبه چگونگی پرداخت دستمزد به فروشندگان، یکی از دشوارترین و مهم‌ترین تصمیمات مدیریتی در مارکتینگ است. دستمزد نیروی فروش تأثیر بالایی بر عملکرد و انگیزه عوامل فروش دارد و البته عملکرد فروشندگان نیز تأثیر بالایی بر فروش محصولات دارد. این مسئله بدین دلیل دشوار می‌شود که...
ویژگی‌های مدیریت ارشد مارکتینگ

ویژگی‌های مدیریت ارشد مارکتینگ

ویژگی‌های مدیریت ارشد مارکتینگ، مهم‌ترین عامل برای دستیابی به مارکتینگ است. چندین بررسی، نقش حساس مدیران ارشد را در رشد مارکتینگ بیان می‌کند. برخی نویسندگان مانند وبستر، لویتل، فلتون، جاورسکی، کهلی، نقش مدیریت ارشد را در دستیابی به مارکتینگ توضیح داده‌اند. توسعه...