02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
اهمیت مدیریت ارشد مارکتینگ

اهمیت مدیریت ارشد مارکتینگ

پویایی در محیط کسب‌وکار به دلیل رکود یا رشد اقتصادی، موجب رقابت شدید، جهانی‌شدن، ادغام‌ها و اکتساب‌ها و تولید سریع می‌شود و نوآوری‌های فنّاورانه، توانایی مدیران برتر را در جهت‌دهی و پاسخ دقیق به بازار به چالش می‌کشاند. به عبارتی نقش یک مدیر برای پاسخ به تغییرات بازار...
راه‌اندازی واحدهای کسب و کار استراتژیک (SBU)

راه‌اندازی واحدهای کسب و کار استراتژیک (SBU)

شرکت‌ها اغلب خود را در قالب محصولات تعریف می‌کنند: آن‌ها در «کسب و کار خودرو» یا « کسب و کار پوشاک» مشغول به فعالیت هستند. بااین‌حال، بنا بر توصیف تعاریف بازاری، یک فعالیت تجاری فرآیندی با قصد جلب رضایتمندی مشتری است. محصولات گذرا هستند؛ نیازهای ابتدایی و گروه‌های...
به بازار کدام کشور باید وارد شد؟

به بازار کدام کشور باید وارد شد؟

زمانی که شرکت تصمیم به جهانی‌شدن بگیرد، چالش اصلی تصمیم‌گیری درباره‌ی این خواهد بود که به کدام کشور یا کشورها وارد شود و به چه ترتیبی. وارد شدن به هر بازار جدید می‌تواند با ریسک همراه باشد و منابعی را که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری استراتژیک درجای دیگر شود، برباید....
اتحادهای استراتژیک و مدیریت بازار

اتحادهای استراتژیک و مدیریت بازار

اتحادهای استراتژیک نقشی بسیار مهم در استراتژی‌های جهانی ایفا می‌کنند زیرا بسیار رایج است که شرکت‌ها عامل کلیدی موفقیت در بازار نداشته باشند. این عامل می‌تواند توزیع، نام برند، سازمان فروش، فناوری، قابلیت تحقیق و توسعه یا قابلیت تولید باشد. برطرف کردن این نقیصه به‌صورت...

مدیریت استراتژیک بازار

مدیریت استراتژیک بازار، سیستمی است که برای کمک به مدیریت برای خلق، تغییر یا حفظ استراتژی کسب و کار و خلق چشم اندازهای استراتژیک طراحی شده است. چشم انداز استراتژیک تجسمی از استراتژی یا مجموعه ای از استراتژی های آتی خواهد بود. تحقق استراتژی بهینه ممکن است با تاخیر همراه...
شخصیت شرکت در مارکتینگ

شخصیت شرکت در مارکتینگ

در مارکتینگ، هویت شرکت، شخصیت شرکت است و طوری طراحی می شود که حفاظت از اهداف کسب و کار را تسهیل کند. هویت شرکت وقتی وجود دارد که مالکیت معمول فلسفه سازمانی در فرهنگ شرکت، شخصیت شرکت متمایز و مشهود باشد. شخصیت شرکت وقتی قدرتمند است که مردم خود را مالک این فلسفه بدانند....