02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
کارآفرین کیست؟

کارآفرین کیست؟

موقعیت‌های کارآفرینی ممکن است خیلی زود در زندگی کاری هرکسی پیش بیایند. مثل بیل گیتس و برانسون که فعالیت‌های خود را از دبیرستان شروع کردند. ممکن است دیرتر در زندگی پیش بیاید؛ شاید به دنبال تعدیل نیرو و اخراج از کار یا پس از بازنشستگی. کارآفرین بریتانیایی آدم فیت روزی...
نقش استراتژی‌های مارکتینگ در کسب‌وکار

نقش استراتژی‌های مارکتینگ در کسب‌وکار

استراتژی مارکتینگ زیرمجموعه‌ای از استراتژی کسب‌وکار است و درگیر همان چهار بعد استراتژی سرمایه‌گذاری محصول_ بازار، ارز پیشنهادی، دارایی‌ها و شایستگی‌ها و برنامه‌ها و استراتژی‌های کارکردی می باشد، البته با قلمرویی محدودتر. این ابعاد عبارت‌اند از تخصیص بودجه مارکتینگ...

انواع استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار به‌وسیله چهار بعد تعریف می‌شود: استراتژی سرمایه‌گذاری محصول_ بازار، ارز پیشنهادی، دارایی‌ها و شایستگی‌ها و برنامه‌ها و استراتژی‌های کارکردی. بعد اول اینکه کجا به رقابت بپردازیم و بقیه ابعاد چگونگی رقابت برای برنده شدن را مشخص می‌کنند. استراتژی...
بازارهای نوظهور و تکرار مدل‌های کسب‌وکار

بازارهای نوظهور و تکرار مدل‌های کسب‌وکار

تجربه فعالیت در میان خلأهای نهادی، غول‌های نوظهور را در جایگاهی قرار می‌دهد که می‌توانند در سایر بازارهای نوظهور با موانع ساختاری مشابه فعالیت کنند، درست مانند شرکت‌های چندملیتی برآمده از بازارهای توسعه‌یافته که مدل‌های کسب‌وکار خود را در بخش‌هایی از بازارهای نوظهور...
مارکتینگ حق امتیاز

مارکتینگ حق امتیاز

مارکتینگ حق امتیاز روشی از پیشبرد کسب و کار است که در آن متقاضیان می توانند بخشی از حق امتیاز یک کسب  و  کار را در مکان های گوناگون خریداری کنند. این نوع سرمایه گذاری اگر درست انجام شود بسیار سودمند خواهد بود، اما نکات زیادی وجود دارد که قبل از خرید امتیاز یک کسب  و...
مدل مدیریت یکپارچه خدمات

مدل مدیریت یکپارچه خدمات

کارشناسان مارکتینگ معمولا هنگامی که درباره راهبردهای عرضه کالاهای تولیدی به بازار بحث می کنند به چهار رکن اساسی راهبردی اشاره می کنند؛ این چهار رکن عبارتند از: محصول و قیمت و مکان دسترسی و فعالیت های پیشبردی. با وجود این، ماهیت خدمات ایجاب می کند که به چهار اصل فوق...