02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
نقش استراتژی‌های مارکتینگ در کسب‌وکار

نقش استراتژی‌های مارکتینگ در کسب‌وکار

استراتژی مارکتینگ زیرمجموعه‌ای از استراتژی کسب‌وکار است و درگیر همان چهار بعد استراتژی سرمایه‌گذاری محصول_ بازار، ارز پیشنهادی، دارایی‌ها و شایستگی‌ها و برنامه‌ها و استراتژی‌های کارکردی می باشد، البته با قلمرویی محدودتر. این ابعاد عبارت‌اند از تخصیص بودجه مارکتینگ...

انواع استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار به‌وسیله چهار بعد تعریف می‌شود: استراتژی سرمایه‌گذاری محصول_ بازار، ارز پیشنهادی، دارایی‌ها و شایستگی‌ها و برنامه‌ها و استراتژی‌های کارکردی. بعد اول اینکه کجا به رقابت بپردازیم و بقیه ابعاد چگونگی رقابت برای برنده شدن را مشخص می‌کنند. استراتژی...
منظور از بیانیه رسالت شرکت چیست؟

منظور از بیانیه رسالت شرکت چیست؟

به‌منظور تعیین بیانیه رسالت شرکت باید به پرسش‌های قدیمی پیتر دراکر رجوع کنید: فعالیت تجاری ما چیست؟ مشتری کیست؟ ازنظر مشتری چه چیز دارای ارزش است؟ فعالیت تجاری ما چه خواهد بود؟ فعالیت تجاری ما چه باید باشد؟ این پرسش‌های در ظاهر ساده در زمره سخت‌ترین پرسش‌هایی هستند که...
تفاوت برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ

تفاوت برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ

برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ، هر دو از جنبه های اساسی کسب و کارهای موفق هستند. این برنامه ها نه تنها در سازمان دهی فعالیت ها به کسب و کارها کمک می کنند، بلکه در ارزیابی موفقیت یا شکست آن ها نیز کمک کننده هستند. ازآنجایی که حوزه های کسب و کار بر اساس تقاضای مشتری...
هفت ویژگی تحقیق مارکتینگ موثر

هفت ویژگی تحقیق مارکتینگ موثر

علی رغم رشد سریع تحقیق در مارکتینگ، بسیاری از شرکت ها همچنان نمی توانند به اندازه کافی و یا به درستی از آن بهره ببرند. ممکن است آنها اشراف صحیحی نسبت به تمام توانایی های تحقیق مارکتینگ موثر نباشند و ممکن است تعریف و اطلاعات درستی از مسائلی که پژوهشگر با آنها کار می...

تفاوت طرح کسب و کار و طرح بازاریابی

طرح کسب و کار و طرح بازاریابی، هر دو از جنبه‌های اساسی کسب و کارهای موفق هستند. این برنامه‌ها نه‌تنها در سازمان‌دهی فعالیت‌ها به کسب و کارها کمک می‌کنند، بلکه در ارزیابی موفقیت یا شکست آن‌ها نیز کمک‌کننده هستند. ازآنجایی‌که حوزه‌های کسب و کار بر اساس تقاضای مشتری و...