02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
بخش بندی مشتریان براساس ارزش مشتری

بخش بندی مشتریان براساس ارزش مشتری

یکی از وظایف کلیدی داده یابی، بخش بندی مشتریان براساس ارزش ها م یباشد. انجام چنین کاری توسط مشتریان برحسب کمک آنها در سودزایی متمایز می کند و می تواند برای اولویت بندی مشتریان نیز به کار رود. در نتیجه، این یکی از مهم ترین انواع بخش بندی است، زیرا می تواند برای تشخیص...
هفت گناه در مذاکره فروش

هفت گناه در مذاکره فروش

یک ضعف عمده در دست فروشنده این است که با محصول یا خدمات یا حتی شخصیت خود، کاری انجام نمی دهند. در عوض، توانایی آنها این است که می توانند مذاکره در فروش را راه اندازی کنند. برطبق گفته های مذاکره کننده درفروش و آموزش دهنده فروش بریتانیایی به نام “پیتر...
چرا یک فرایند بازاریابی نظام مند و متوالی، مهم است؟

چرا یک فرایند بازاریابی نظام مند و متوالی، مهم است؟

تنها از طریق فرایند نظام مند وضوح بخشی به هدف و محور برنامه خود و تحلیل بازار، قادر خواهید بود تا یک بازار مناسب را برای فعالیت های خود انتخاب کنید. تنها با صرف وقت برای درک بازار هدف خود، می توانید اهداف و مقاصد واقع بینانه را تعیین کنید. تنها از طریق ایجاد یک راهبرد...
نقش بازاریابی اجتماعی برای منفعت اجتماعی

نقش بازاریابی اجتماعی برای منفعت اجتماعی

بسیاری با این امر عقیده اند که بازاریابی اجتماعی، نوعی فناوری است و برای تاثیرگذاری بر رفتارهایی به کار می رود که به نفع افراد و یا جامعه است. آنچه مایه نگرانی و حتی عصبانیت می شود این است که آیا ما باید کماکان آن را بازاریابی اجتماعی بنامیم؟ اگر ما در این زمینه موافق...
آینده آمیخته بازاریابی خرده فروشی

آینده آمیخته بازاریابی خرده فروشی

خرده فروشان به منظور دستیابی به اهداف گوناگونی نظیر شناساندن فروشگاه، افزایش تردد مشتریان، افزایش فروش، افزایش سهم خود از جیب مشتریان، اعلان رویدادهای خاص و ارائه اطلاعاتی درباره مکان فروشگاه و کالاهای ارائه شده، از آمیخته پیشبردی استفاده می کنند. خرده فروشان، بخش...