انتخاب صفحه

مشتری احتمالی، مشتری بالقوه ای که علاقمند به محصول یا خدمت در حال فروش است.