فروش

به عمل تبادل هر چیز ارزشمند مانند کالا، اوراق بهادار، وجه نقد، خدمات، یا اطلاعات بطور قطعی و دائمی و یا بطور موقت در ازای هر چیز ارزشمند دیگری مانند کالا، اوراق بهادار، وجه نقد، خدمات یا اطلاعات باز هم بطور قطعی و دائمی و یا بطور موقت فروش گفته می شود.

One Comment

  1. سهیل باقری ۱۳۹۵-۰۷-۲۸ at ۱۰:۵۲ - Reply

    واردات لوازم آرایشی و بهداشتی.
    نحوه فروش سریع کالا

Leave A Comment