انتخاب صفحه

brand equity ارزش ویژه برند قدرت ناشی از نام آن برند است که در طول زمان حاصل شده است و منجر به افزایش حجم فروش و دستیابی به حاشیه سود بیشتر در مقایسه با رقبا می گردد. مفهوم ارزش ویژه برند زمانی ایجاد می گردد که مصرف کننده محصولی را انتخاب می کند، و با برند آشنایی دارد. در واقع وابستگی به برند در ذهن وی جا گرفته است. دو تعریف مهم از ارزش ویژه برند: – ارزش ویژه برند نگرش مشتری نسبت به ویژگی های مثبت برند و پیامد های دلخواه استفاده از آن برند است. (انجمن بازاریابی امریکا) – مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با برند، شامل نام و نشان آن، که به واسطه ارزش ایجاد شده توسط محصول یا خدمتی خاص به شرکت اضافه می گردد. (دیوید آکر) – ارزش ملموس و غیر ملموس که یک برند به سازمان، محصولات آن و سود آن اضافه می کند و ناشی از ادراک، دانش و تجربه مشتریان از آن برند است.(سوزان گانیلویس)

۵ عامل موثر در ارزش ویژه برند: – آگاهی از برند: مشتریان از وجود برند آگاه هستند. – شناخت برند: مشتریان برند را می شناسند و می دانند که در مقایسه با رقبا چه مزایایی دارد. – تجربه برند: مشتریان برند را امتحان کرده اند. – ترجیح برند: مشتری چند بار خرید کرده است و برند را دوست دارد. تدریجا در حال برقراری ارتباط با برند است. – وفاداری به برند: مشتری برند را تقاضا دارد و برای یافتن آن جستجو می کند.