گمرک ایران مقررات جدید واردات پوشاک را اعلام کرد که براساس آن واردات پوشاک شخصی ممنوع بوده و فقط شرکت های ثبت شده و نمایندگی های مجاز می توانند اقدام به این کار کنند.

براساس تصمیمات گرفته شده در کارگروه پوشاک در اجرای دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران و دستورالعمل واردات انواع پوشاک، واردات پوشاک به کشور توسط دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی صادره از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران با رعایت مقررات و ضوابط مربوط امکانپذیر است.

بنابراین واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این کار تنها شرکت های ثبت شده و نمایندگی های مجاز می توانند اقدام کنند. هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری فقط از طریق دریافت گواهی فعالیت، مطابق شرایط دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مجاز است، در غیر این صورت، برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه جدید خود اعلام کرد اگر واردکنندگان معتبر پوشاک گواهی خود را تمدید نکنند تابلوهای آنها جمع آوری خواهد شد. براساس بخشنامه جدید وزارت صنعت همه دارندگان گواهی فعالیت معتبر پوشاک فقط یک ماه برای تمدید گواهینامه خود فرصت دارند در غیر این صورت امکان واردات نخواهند داشت. بدیهی است پس از این تاریخ همه گواهی صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط است.

انتهای خبر/

Share This