تعرفه مشاوره کسب و کار در حوزه های: مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ، روابط عمومی، بازاریابی و فروش، استارتاپ و کارآفرینی؛

  • تمامی مبالغ به تومان می باشد.
  • زمان هر جلسه ۶۰ الی ۹۰ دقیقه می باشد.
  • تعرفه جهت تشکیل جلسات در دفتر هورموند بوده و برای جلسات در دفتر کارفرما توافقی می باشد.
  • تعیین زمان دقیق جلسات پس از واریز و رزرو توسط کارفرما، با توافق کارفرما انجام خواهد شد.
  • تکمیل فرم مشاوره برای تمامی سطوح جلسات الزامی می باشد.

مشاوره سطح ۳

مشاوره سطح ۲

مشاوره سطح ۱

۵۰۰.۰۰۰

۷۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

 

 برنامه ریزی و تدوین کمپین های رسانه ای و تبلیغاتی

  • تمامی مبالغ به تومان می باشد.
  • زمان کاری ۵ الی ۳۰ روز می باشد.
تدوین کمپین رسانه سطح ۳ تدوین کمپین رسانه سطح ۲ تدوین کمپین رسانه سطح ۱
۲.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

تدوین مارکتینگ پلن سطح ۳

تدوین مارکتینگ پلن سطح ۲

تدوین مارکتینگ پلن سطح ۱

۴.۰۰۰.۰۰۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

تدوین بیزینس پلن سطح ۳

تدوین بیزینس پلن سطح ۲

تدوین بیزینس پلن سطح ۱

۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰