رویکردهای مارکتینگ برای کسب وکار کوچک

چشم انداز رقابتی امروزه همچنان بیشتر از قبل در کسب وکارهای کوچک دیده می شود؛ اما این کسب و کارها باید رویکردهای مارکتینگ درست را در زمان مناسب تشخیص دهند؛ رویکردهایی که بتواند برای برندشان کاربرد داشته باشد و با مخاطب هدفشان سازگار باشد. در ادامه به بیان رویکردهای مارکتینگ می پردازیم که به تدوین استراتژی مارکتینگ کسب و کارتان ایده می دهند؛ پایان B2B و B2C؛ آغاز H2H: برندهای شجاع از تقسیم بندی مخاطبان خود در دو رویکرد B2B و B2C فاصله گرفته و در به سمت رویکرد H2H یا انسان به انسان رفته اند. برندها [...]

مارکتینگ حق امتیاز

مارکتینگ حق امتیاز روشی از پیشبرد کسب و کار است که در آن متقاضیان می توانند بخشی از حق امتیاز یک کسب  و  کار را در مکان های گوناگون خریداری کنند. این نوع سرمایه گذاری اگر درست انجام شود بسیار سودمند خواهد بود، اما نکات زیادی وجود دارد که قبل از خرید امتیاز یک کسب  و  کار بزرگ تر باید در نظر گرفته شود. در مارکتینگ حق امتیاز این مهم است که کار را به طور صحیح انجام شود و قبل از خرید امتیاز یک کسب و کار نمایندگی، درک درستی از آن داشته باشید و اگر تصمیم دارید در این زمینه سرمایه گذاری کنید باید بازار [...]

روشهای مارکتینگ محتوا برای کسب و کار

مارکتینگ محتوا، روشی از مارکتینگ است که در آن سازمان، به منظور جذب و دستیابی به مخاطبان، محتوایی ارزشمند، متناسب با شرایط فرهنگ، علایق مخاطب و... به صورتی مستمر ایجاد و منتشر می كند، با این هدف که اعمال مشتریان تبدیل به رفتاری سودبخش برای سازمان شود. واژه کلیدی در این تعریف، کلمه ارزشمند است. واژه ای که تقریباً کلیه فعالیت های مارکتینگ و تبلیغات را تحت تأثیر خود قرار می دهد. یک محتوای ارزشمند، هنگامی می تواند رنگ مارکتینگ محتوا به خود بگیرد که مردم خواستار آن بوده، برای آن ها ایجاد مطلوبیت کرده [...]

مارکتینگ منهای فروش

بسیاری از نظریه پردازان مدیریت و کسب و کار همچون پیتر دراکر معتقدند که هدف غایی مارکتینگ زائد کردن فروش است و مارکتینگ و فروش نه مترادف و نه مکمل هم هستند و در برخی موارد می توان یکی از آن ها را مخالف دیگری در نظر گرفت. بی تردید اگر مارکتینگ به خوبی انجام شود، فروش به معنای واقعی کلمه غیرضروری خواهد شد. درواقع فروش محصولات تولیدشده زمانی ضرورت پیدا می کند که برای محصولات تولیدشده مشتری مشخصی وجود ندارد. درحالی که مارکتینگ درست و موفق می تواند شرکت را از فروش بی نیاز کرده و حتی برای محصولاتی که ه [...]