۱۰ روش برای تقویت خلاقیت در کسب و کار

خلاقیت تابع فرآیندها و دخالت های خاصی است که مدیران می‌توانند به منظور تضمین این که هدف‌های کوتاه مدت و دوگانه اندیشه های نوآورانه و واقعیت‌های کسب و کار، در حالت تعادل نگه داشته می‌شوند، از آن بهره گیرند. در ادامه با هورموند همراه شوید تا به بیان ده روش برای تقویت خلاقیت بپردازیم؛ خلاقیت را به‌مثابه نیرویی جمعی تلقی کنید. موردتوجه قرار دادن یک گروه کوچک خلاق و نخبه، به معنی کوته نگری است- اعضای چنین گروهی، صرف‌نظر از مقدار پول و نوع مقامی که در اختیار تک‌تکشان می‌گذارید، ممکن است به دنبال هدف‌ه [...]

اشتباهات رایج در طرح کسب و کار

صرف‌نظر از نوع طرح کسب و کار، چند قاعده اصلی وجود دارد که در مورد همه‌ی آن‌ها صادق است. از این اشتباهات رایج بر حذر باشید تا طرح کسب و کار شما از شانس بهتری برای تأمین مالی و موفقیت برخوردار گردد. در ادامه با هورموند همراه شوید تا به بررسی 7 اشتباه رایج در طرح کسب و کار بپردازیم؛ مثل یک غیرحرفه‌ای عمل نکنید – طرحی بنویسید که حرفه‌ای به نظر برسد. طرح کسب و کار شما معرف ایده کسب و کار شما و درواقع خود شماست. هدف آن متقاعد کردن سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و یا مدیریت سازمان برای سرمایه‌گذاری و حمایت از [...]

دلایل شکست کسب و کارها

نوشتن یک طرح کسب و کار درست، به موفقیت ایده کسب و کار کمک می‌کند؛ اما تضمینی برای موفقیت شما در آن کسب کار نمی‌دهد. در ذیل، برخی از اشتباهات رایجی که صاحبان کسب و کارها مرتکب می‌شوند، آورده می‌شود. می‌بایست به هنگام نوشتن طرح کسب و کار از این اشتباهات پرهیز نمود. بسیاری از شرکت‌ها در پیش‌بینی میزان سرمایه در گردش موردنیاز برای انجام کسب و کارشان دچار اشتباه می‌شوند. بسیاری از صاحبان کسب و کار جدید، سرمایه در گردش را به خاطر مخارج بیهوده هدر می‌دهند. تمام سرمایه در گردش باید در خدمت یک هدف باشد – [...]

انواع طرح کسب و کار

طرح‌های کسب و کار را می‌توان به اشکال گوناگونی تهیه کرد. درواقع به‌اندازه‌ی کسب و کارها می‌توان طرح‌های مختلف نوشت و یک فرصت غالب یا محتوایی که همه موارد را پوشش دهد وجود ندارد. انواع دیگر طرح‌های کسب و کار از قبیل طرح‌های استراتژیک، طرح‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های گسترش کسب و کار، طرح‌های عملیاتی، برنامه‌های سالانه، طرح‌های داخلی، برنامه‌های رشد، طرح‌های محصول و طرح‌های امکان‌سنجی، تنها شمار اندکی از موارد بسیار هستند. نوع طرح کسب و کاری که می‌نویسید، بستگی به این مسئله دارد که چه استفاده‌ای از آ [...]